23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Program

23.06.2018 (sobota)

12.00-14.00: Rejestracja uczestników

13.00-14.00: Lunch

14.00-14.30: Otwarcie XXVII Kolokwiów Psychologicznych PAN. Powitanie gości

14.30-15.20: Prof. Kenneth Holmqvist: Major paradigms for eye-movement research in psychology

15.20-16.10: Mgr Piotr Łój: Dedal i Ikar 3.0 – Potencjał i ryzyko rozwoju technologii wirtualnych rzeczywistości w ujęciu społecznym, medycznym i humanitarnym

16.10-16.30: Przerwa kawowa

16.30-18.00: Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii

24.06.2018 (niedziela)

9.00-9.30: Poranna kawa

9.30-10.20: Prof. dr hab. Roman Cieślak:  E-mental health: od modelu do interwencji

10.20-11.10: Dr Małgorzata Gut: Gry komputerowe, tablety i kinect w edukacji matematycznej i w terapii dyskalkulii

Mgr Anna Wieczorek-Taraday: Treningi poznawcze dla osób dorosłych – hit czy mit?

11.10-11.40: Przerwa kawowa

11.40-12.30:  Dr Dominik Batorski i dr Jan Zając: Wykorzystanie Big Data i cyfrowego śladu w naukach psychologicznych i społecznych 

12.30-13.20: Prof. dr hab. Piotr Durka: 10 lat polskich interfejsów mózg-komputer: od badań uniwersyteckich do firmy BrainTech

13.20-14.30: Lunch

14.30-14.40: Otwarte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie nagrody im. Andrzeja Malewskiego

14.40-15.40: Wykład laureata nagrody

15.40-16.10: Przerwa kawowa

16.10-18.00: Zamknięte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN.

od 19.00:  Bankiet (Restauracja „Monka” https://www.monka.com.pl/)

25.06.2018 (poniedziałek)

9.00-9.30: Poranna kawa

9.30-11.00: Pokazy/prezentacje nowoczesnych technologii używanych w badaniach psychologicznych oraz sesja plakatowa

11.00-12.30: Panel dyskusyjny

12.30-12.45: Zamknięcie obrad i pożegnanie gości

12.45-14.00: Lunch