23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Mówcy

prof. Kenneth Holmqvist

I am a Professor in Psychology at Lund university, where I founded the eye-tracking laboratory in 1995, which later grew into the large Humanities Laboratory. I have worked in a large variety of eye-tracking-based research stretching from reading research and scene perception, over to newspaper reading, advertisement studies and gesture recognition in face-to-face interaction. I also have expertise in eye tracking used in applied areas, including decision making in supermarkets and research on safety in car driving and air traffic control. In 2000, I initiated regular master courses in eye-tracking methodology. In 2006, I founded the Scandinavian Conference on Applied Eye-tracking, and in 2008, the international LETA training courses in eye-tracking methodology. In 2013, we organized the ECEM conference. I am the main author of the international standard „Eye Tracking: a comprehensive guide to methods and measures”, which will soon appear in its 2nd edition.

mgr Piotr Łój

Piotr Łój – Lojke.pl Specjalista VR, producent filmów VR360. Założyciel fundacji Virtual Dream.
Za pomocą technologii i wirtualnej rzeczywistości spełnia marzenia dzieciaków w klinikach onkologicznych, hospicjach i domach dziecka.
Promotor i poszukiwacz potencjału nowych technologii i ich użyteczności dla człowieka. W swoich wystąpieniach stara się opowiedzieć o dwóch stronach medalu – Jak najlepiej wykorzystać wirtualne światy, ale również – jakie ryzyko czai się za zbyt daleką ucieczką od realnego świata.
Współpraca: ONZ, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Lekarze Bez Granic. Największa kliniki środkowego wschodu – Sheba Medical Center – Tel Aviv.
Prowadził wykłady m.in. w Hong Kongu, Waszyngtonie, Izraelu, Francji, Szwajcarii.

Prof. dr hab. Roman Cieślak

Roman Cieślak, profesor psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. W latach 2012-2016 prorektor ds. nauki, a od 2016 roku rektor tej uczelni. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz skutkami zdarzeń traumatycznych. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem StresLab tworzy, implementuje i ocenia efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu. Kierował projektami finansowanymi przez Komisję Europejską, NCN i NCBiR.  Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz wiceprezes Polskiej Unii Edukacyjnej.

dr Małgorzata Gut

Biolog i psycholog. Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w swoim rodzinnym mieście, Krakowie, zaś pracę doktorską zrealizowała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Obecnie prowadzi badania naukowe i jest wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą neuronalnych podstaw umiejętności matematycznych i zależności numeryczno-przestrzennych (umysłowej osi liczbowej). Realizowane przez nią aktualnie projekty koncentrują się na badaniu skuteczności komputerowej gry matematycznej oraz zaangażowania ruchu w kształtowaniu się bazy zdolności arytmetycznych. Zajmuje się także opracowywaniem wspieranych komputerowo metod diagnostycznych w zakresie problemów z matematyką u dzieci.

mgr Anna Wieczorek-Taraday

doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS.

W pracy naukowej zajmuję się badaniem skuteczności treningu poznawczego u osób po 50. r.ż. Szczególnie interesujące są dla niej zagadnienia związane z neuronalnymi korelatami efektywności treningu, w tym przede wszystkim – zmiany elektrofizjologiczne towarzyszące uczeniu się. 

dr Dominik Batorski

Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w ICM UW z działalnością doradczą i biznesową. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Specjalizuje się również w badaniach sieci społecznych, oraz procesów zachodzących w sieciach, w tym także interakcji ludzi z treściami i dyfuzji informacji. Naukowo zajmuje się także badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem nowych technologii. Jest współautorem badań Diagnoza społecznaoraz Cyfrowa gospodarka.

dr Jan Zając

Psycholog, przedsiębiorca, twórca narzędzi do badania Internetu i jego użytkowników.

Badacz i psycholog. Współzałożyciel i prezes Sotrendera, jedynej w Polsce firmie badawczej specjalizującej się w social media i tworzeniu własnych narzędzi do ich badania. Adiunkt na Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent SGH i UW, stypendysta Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie oraz Uniwersytetu w Leuven. Autor wielu publikacji nt. psychologii Internetu i prowadzenia badań online. Częsty mówca na konferencjach branżowych. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu marketingu internetowego oraz badań społecznych i marketingowych. Zna 6 języków, odwiedził 40 krajów –w większości na rowerze.

prof. dr hab. Piotr Durka

Prof Piotr Durka stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wdrożył m.in. pierwsze w świecie kompletne studia neuroinformatyki. W czerwcu 2008 roku przeprowadził pierwszy w Polsce pokaz działania interfejsu mózg-komputer (brain-computer interface, BCI). Prezes firmy BrainTech http://braintech.pl, tworzącej profesjonalne systemy BCI oparte o EEG. Autor pięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego poglądy na misję fizyka w neuronaukach są zgodne z wykładem Richarda Feynmanna o Cargo Cult Science i filozofią Reproducible Research zaproponowaną przez Jona Clearbout’a. Dalsze szczegóły na http://durka.info.