23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Organizatorzy

Polska Akademia Nauk

Wydział Humanistyczny UMK

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

Komitet Naukowy

Maria Lewicka (Przewodnicząca Komitetu Programowego)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Harciarek
Uniwersytet Gdański

Tytus Sosnowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jerzy Łukaszewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Organizacyjny

Małgorzata Gut (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)

Anna Krawczyk

Joanna Gorgol

Natalia Pawlaczyk

Magdalena Szmytke

Jonatan Dalasiński

Studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu