23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Kontakt

Katedra Psychologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
(budynek APL) pok. nr 5
ul. Gagarina 39
Toruń 87-100

27kolpsych@umk.pl