23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Zgłaszanie posterów

W ramach XXVII Kolokwiów Psychologicznych PAN odbędzie się sesja plakatowa. Zachęcamy do udziału w niej młodych badaczy (doktorantów i doktorów), których wyniki badań warto na niej zaprezentować.

Preferowane będą plakaty prezentujące wyniki badań powiązanych z tematyką XXVII Kolokwiów Psychologicznych PAN czyli nowoczesnych technologii w służbie psychologii, takich jak: rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, a także relacje człowiek-komputer.

Zgłaszając plakat, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia z abstraktem i przesłanie go w terminie do 30.04.2018. Abstrakty zostaną poddane recenzjom, po czym do 15.05.2018 Autorzy zostaną poinformowani mailowo o akceptacji zgłoszonego plakatu.

Autorzy zaakceptowanych zgłoszeń będą mogli się zarejestrować na XXVII Kolokwia Psychologiczne nie wcześniej niż po akceptacji abstraktu i nie później niż 15.06.2018. Opłata konferencyjna dla Autorów prezentujących plakaty to 150 zł.

 

Zgłaszanie posterów

  • Stopień / imię / nazwisko / afiliacja
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.