23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Miejsce konferencji

Zjazd odbędzie w się w Toruniu, w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bardzo blisko pięknej, gotyckiej starówki i bulwaru.