23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Terminy i opłaty

Terminy:

Ostateczny termin wczesnej rejestracji: 30.04.2018
Opłata konferencyjna przed 30.04.2018 – 300 PLN

Ostateczny termin późnej rejestracji: 15.06.2018
Opłata konferencyjna po 30.04.2018 – 350 PLN (do 15.06.2018)

Osoba towarzysząca (udział w bankiecie i lunche) – 150 PLN

Numer konta do wpłat:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millenium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
Z dopiskiem: Kolokwia Psychologiczne, imię i nazwisko uczestnika konferencji