23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Wykorzystanie Big Data i cyfrowego śladu w naukach psychologicznych i społecznych

Rozpowszechnienie komputerów, internetu i innych technologii cyfrowych przyczyniło się do radykalnego zwiększenia ilości zbieranych danych oraz ułatwień w ich przetwarzaniu. Dane te często dotyczą zachowań ludzi lub umożliwiają wnioskowanie o nich, stąd też są interesującym materiałem dla przedstawicieli nauk psychologicznych i społecznych. Zarazem z wykorzystaniem cyfrowych śladów wiąże się szereg ograniczeń. Nasze wystąpienie poświęcone będzie przeglądowi różnych metod i technik zbierania danych oraz przykładom ich wykorzystania w badaniach psychologicznych i socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem naszych własnych projektów. Omówimy możliwości łączenia danych z różnych źródeł, a także różnego rodzaju mity związane z możliwościami wykorzystania Big Data, w tym również profilowania psychograficznego na potrzeby wyborów. Na zakończenie pokażemy ograniczenia związane z użyciem takich danych, a zwłaszcza ze zmiennymi, których nie można uzyskać w taki sposób.

Dr Dominik Batorski

Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w ICM UW z działalnością doradczą i biznesową. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w analizie dużych danych, przede wszystkim zbieranych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Specjalizuje się również w badaniach sieci społecznych, oraz procesów zachodzących w sieciach, w tym także interakcji ludzi z treściami i dyfuzji informacji. Naukowo zajmuje się także badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem nowych technologii. Jest współautorem badań Diagnoza społeczna oraz Cyfrowa gospodarka.

Dr Jan Zając

Psycholog, przedsiębiorca, twórca narzędzi do badania Internetu i jego użytkowników.

Badacz i psycholog. Współzałożyciel i prezes Sotrendera, jedynej w Polsce firmie badawczej specjalizującej się w social media i tworzeniu własnych narzędzi do ich badania. Adiunkt na Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent SGH i UW, stypendysta Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie oraz Uniwersytetu w Leuven. Autor wielu publikacji nt. psychologii Internetu i prowadzenia badań online. Częsty mówca na konferencjach branżowych. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu marketingu internetowego oraz badań społecznych i marketingowych. Zna 6 języków, odwiedził 40 krajów –w większości na rowerze.