23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Treningi poznawcze dla osób dorosłych – hit czy mit?

O autorze:

mgr Anna Wieczorek-Taraday, doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS.

W pracy naukowej zajmuję się badaniem skuteczności treningu poznawczego u osób po 50. r.ż. Szczególnie interesujące są dla niej zagadnienia związane z neuronalnymi korelatami efektywności treningu, w tym przede wszystkim – zmiany elektrofizjologiczne towarzyszące uczeniu się.