23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Treningi poznawcze dla osób dorosłych – hit czy mit?

Widoczne na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wydłużenie się przeciętnego wieku życia człowieka oraz niski lub ujemny przyrost naturalny (Lee i Mason, 2010; Harper, 2014), powodują zmiany w strukturze społecznej krajów europejskich. W związku z tymi zmianami demograficznymi coraz większą część populacji aktywnej zawodowo stanowić będą osoby po 60 r.ż. Tę reorganizację miejsc pracy zwiastuje m.in. przesunięcie wieku emerytalnego, które kreuje potrzebę dbania o stan zdrowia jak i rozwój kompetencji osób starszych.

Celem mojego badania było sprawdzenie czy trening pamięci, jako jedna z form stymulowania aktywności intelektualnej, może poprawić zdolności poznawcze u osób w wieku późnej dorosłości. Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadziłam miesięczny internetowy treningi pamięci roboczej, w których udział wzięli uczestnicy w wieku 50+. Przed treningiem jak i po jego zakończeniu uczestnicy rozwiązywali zadanie mierzące sprawność pamięci, w czasie którego rejestrowana była aktywność elektryczna mózgu za pomocą technik elektroencefalograficznych.

Mgr Anna Wieczorek-Taraday

doktorantka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS.

W pracy naukowej zajmuję się badaniem skuteczności treningu poznawczego u osób po 50. r.ż. Szczególnie interesujące są dla niej zagadnienia związane z neuronalnymi korelatami efektywności treningu, w tym przede wszystkim – zmiany elektrofizjologiczne towarzyszące uczeniu się.