23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Gry komputerowe, tablety i kinect w edukacji matematycznej i w terapii dyskalkulii

Abstrakt:

Wystąpienie będzie poświęcone zastosowaniu wspieranych komputerowo metod treningów poznawczych i poznawczo-ruchowych (z użyciem np. technologii Kinect, mat tanecznych, itp.) w edukacji matematycznej oraz w pokonywaniu deficytów obecnych w dyskalkulii. Przedstawiony zostanie skrótowy przegląd wyników dotychczasowych badań nad skutecznością takich treningów, mierzoną na poziomie behawioralnym (wykonanie zadań angażujących przetwarzanie liczb) i neuronalnym z podkreśleniem luk metodologicznych dotychczasowych badań, po którym zaprezentowane zostaną wyniki badań – realizowanych na UMK – nad skutecznością gry matematycznej „Kalkulilo” i zaangażowania ruchu w kształtowaniu mentalnych reprezentacji liczb u dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

O autorce: 

Dr Małgorzata Gut

Biolog i psycholog. Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w swoim rodzinnym mieście, Krakowie, zaś pracę doktorską zrealizowała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Obecnie prowadzi badania naukowe i jest wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą neuronalnych podstaw umiejętności matematycznych i zależności numeryczno-przestrzennych (umysłowej osi liczbowej). Realizowane przez nią aktualnie projekty koncentrują się na badaniu skuteczności komputerowej gry matematycznej oraz zaangażowania ruchu w kształtowaniu się bazy zdolności arytmetycznych. Zajmuje się także opracowywaniem wspieranych komputerowo metod diagnostycznych w zakresie problemów z matematyką u dzieci.