23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

Dedal i Ikar 3.0 – Potencjał i ryzyko rozwoju technologii wirtualnych rzeczywistości w ujęciu społecznym, medycznym i humanitarnym

Abstrakt: 

Podczas prezentacji dowiemy się, czym jest immersja i jaki ma wpływ na postrzeganie wirtualnych światów. Jak pozwala rozszerzyć, ulepszyć i uciec od świata rzeczywistego.

Poruszone zostanie zagadnienie ryzyka uzależnień behawioralnych i wirtualnego alter ego, ale przede wszystkim tej przestrzeni, w której VR może zrobić najwięcej dobrego – społecznej i humanitarnej.

Technologie te stanowią wsparcie medyczne, służą odzyskiwaniu sprawności ruchowej przez sparaliżowanych, kontrolowaniu przestrzeni za pomocą myśli oraz spełnianiu marzeń małych wojowników klinik onkologicznych.

O autorze: 

Piotr Łój – Lojke.pl

Specjalista VR, producent filmów VR360. Założyciel fundacji Virtual Dream. Za pomocą technologii i wirtualnej rzeczywistości spełnia marzenia dzieciaków w klinikach onkologicznych, hospicjach i domach dziecka.

Promotor i poszukiwacz potencjału nowych technologii i ich użyteczności dla człowieka. W swoich wystąpieniach stara się opowiedzieć o dwóch stronach medalu – Jak najlepiej wykorzystać wirtualne światy, ale również – jakie ryzyko czai się za zbyt daleką ucieczką od realnego świata.

Współpraca: ONZ, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Lekarze Bez Granic. Największa kliniki środkowego wschodu – Sheba Medical Center – Tel Aviv.

Prowadził wykłady m.in. w Hong Kongu, Waszyngtonie, Izraelu, Francji, Szwajcarii.